World Language Resources
Hundreds of Languages, Thousands of Products
Worldwide shipping, since 1992!
Rated A+ by the BBB
Shop By
   
   
Search
Languages > Haitian > Children's Books > Grades K~2 > Reading is the Future / Koleksyon Lekti se Lavni in Haitian Creole
Reading is the Future / Koleksyon Lekti se Lavni in Haitian Creole

Reading is the Future / Koleksyon Lekti se Lavni in Haitian Creole
Buy now for $79.95 (regularly $89.95) Add to Cart
We ship worldwide.   Bulk and academic discounts available -- contact us for pricing.
Ships within 3 business days.


Reading is the Future / Koleksyon Lekti se Lavni in Haitian Creole

Koleksyon Lekti se Lavni / Marie Ketsia Thédore-Pharel et al

Book details:

Koleksyon liv sa yo fè pati yon pwogram aprann ki an Kreyòl, li rele Lekti se lavni. Liv yo gwoupe selon nivo difikilte yo, soti nan sa ki pi fasil (1) rive nan sa ki pi difisil (4). Seri sa a gen 13 liv.

Liv ki nan seri a:

Nivo 3:
Jonas pral an vakans
Kay Grann
Kisa yon mache ye
Ti chen
Poul Jak la
Papiyon


Nivo 4
Dyekibon ak lanati
Eda
Istwa yon pyebwa savan
Marasa pou lavi
Poukisa pwason bèbè
Randevou bò larivyè
Viv lekòl!

Product ID: 505166
Categories: Children's Books, Children's Books > Grades K~2
Supporting languages: Creole, Haitian
Platforms/media types: Printed Matter
Specifications: 2009, Illustrated by Pascal and Patrick Dubic, Saddle Stapled
Collections Reading is the Future Marie Ketsia Thédore - Pharel et al

Book details:
Collection books are part of a program to learn Creole and called Reading is the future. Books are grouped according to level of difficulty , from this easiest ( 1) through this most difficult (4). This series contains 13 books.

Books in the series :

Level 3:
Jonas going on vacation
Great home
What is a market
puppy
Chicken James
butterfly


level 4
Dyekibon with nature
Eda
History tree scholars
Twins for life
Why fish dumb
Meeting Jordan
Live school!