World Language Resources
Hundreds of Languages, Thousands of Products
Worldwide shipping, since 1992!
Rated A+ by the BBB
Shop By
   
   
Search
Languages > Czech > Children's Books > Pan prstenu (3-volume set) [The Lord of the Rings] - Czech


Pan prstenu (3-volume set) [The Lord of the Rings] - Czech
Buy now for $99.95 Add to Cart
We ship worldwide.   Bulk and academic discounts available -- contact us for pricing.
Ships in 3 - 5 business days.


Spolec(enstvem Prstenu se c(eským c(tenár(u*m dostává do rukou první ze tr(í svazku* Pána prstenu*, díla, jež se v uplynulých tr(ech desetiletích doc(kalo desítek vydání v mnoho zemích sve(ta, nesmírné c(tenár(ské popularity i místa v klasickém fondu sve(tové fantastické literatury.

Tolkienu*v dramatický a spletitý pr(íbe(h o kouzelném prstenu, který hraje klíc(ovou roli v urputném boji mezi silami dobra a zla v dávnove(ké Str(edozemi, volne( navazuje na populárního Hobita a zavede mladé i dospe(lé milovníky fantazie znovu do sve(ta tajemných kraju* a pohádkových bytostí; proti svému pr(edchu*dci se však rozbíhá do širšího de(jového proudu, nabízejícího strhující pr(íbe(h i pozoruhodné myšlenkové a jazykové bohatství.

Toto je druhá c(ást Pána prstenu*. V první c(ásti, Spolec(enstvu Prstenu, se vypráve(lo o tom, jak Gandalf Šedý objevil, že prsten, který vlastnil hobit Frodo, je ve skutec(nosti Jeden prsten vládnoucí nad všemi Prsteny moci. Líc(il se tam úte(k Froda a jeho druhu* z jejich klidného domovského Kraje a to, jak byli pronásledováni hru*zou C(erných mordorských jezdcu*, až nakonec s pomocí eriadorského Hranic(ár(e Aragorna došli pr(es zoufalá nebezpec(í až do Elrondova domu v Roklince.


Product ID: 109035     ISBN-10: 802040371X
Category: Children's Books
Supporting language: Czech
Platforms/media types: Printed Matter
(Mladá Fronta) 2002 hardcover. 1103pp.