World Language Resources
Hundreds of Languages, Thousands of Products
Worldwide shipping, since 1992!
Rated A+ by the BBB
Shop By
   
   
Search
Languages > Haitian > Children's Books > Grades K~2 > Mwen konnen fanmi mwen (I Know in Haitian Creole)
Mwen konnen fanmi mwen (I Know in Haitian Creole)

Mwen konnen fanmi mwen (I Know in Haitian Creole)
Buy now for $10.95 Add to Cart
We ship worldwide.   Bulk and academic discounts available -- contact us for pricing.
Ships within 3 business days.


Mwen konnen fanmi mwen (I Know in Haitian Creole)

Koleksyon mwen konnen / I Know Collection Book details: Koleksyon mwen konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè. Nan istwa sa a, Mwen konnen fanmi mwen, Klodèt ak Remi rekonèt moun ki nan fanmi yo, epi, yo devlope relasyon avèk yo tou. Yo vizite youn ak lòt, yo pale nan telefòn, yo fete epi yo jwe ansanm tou. Klodèt ak Remi rankontre ak tonton yo, matant yo, kouzen yo, parenn yo, elatriye. Yo gen fanmi ki rete lwen tou. Gen yon moun yo poko fin konnen byen. Sa k dwe fè sa? Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou pwofesè.

The “I Know Collection” includes a set of books in which two characters, Claudette and Remy, share with young readers what they know, they feel or see.

In this story, I Know My Family, Claudette and Remy recognize their relatives and maintain relationship with them. The relatives visit each other, they speak on the telephone, they party and they play together. Claudette and Remy know their uncles, aunts, cousins, godfathers and so on. They also have relatives who live abroad. There is a family member they still don’t know well. How come?


Product ID: 505163     ISBN-13: 9781626325227
Categories: Children's Books, Children's Books > Grades K~2
Supporting languages: Creole, Haitian
Platforms/media types: Printed Matter
Specifications: 2016, 12pp, 8 illustrations, Saddle Stapled ISBN: 978-162632-522-7