World Language Resources
Hundreds of Languages, Thousands of Products
Worldwide shipping, since 1992!
Rated A+ by the BBB
Shop By
   
   
Search
Languages > Haitian > Children's Books > Grades K~2 > Mwen Ale Vote / Let's Vote in Haitian Creole
Mwen Ale Vote / Let's Vote in Haitian Creole

Mwen Ale Vote / Let's Vote in Haitian Creole
Buy now for $10.95 Add to Cart
We ship worldwide.   Bulk and academic discounts available -- contact us for pricing.
Ships within 3 business days.


Mwen Ale Vote / Let's Vote in Haitian Creole

Children know that adults vote. They also realize, during voting time, there is a lot of tension. In this book, it’s Claudette and Remy’s turn to vote for their own candidate. What will be the outcome? Will they vote for the same candidate? What if they don’t vote for the same candidate? Let’s read about their first ever voting experience.
Timoun toujou tande granmoun ap di yo konn ale vote. Timoun reyalize, vote gen yon eleman polemik ladan. Nan liv sa a, se tou pa Klodèt ak Remi pou yo vote pou kandida pa yo. Kòman sa pral pase? Eske y ap vote pou menm kandida a? Ki sa ki ap pase si yo pa vote pou menm kandida? An nou wè ki eksperyans timoun sa yo pral fè premye fwa yo ap vote. Liv sa a, Mwen Ale Vote, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo Pre-K jiska premyè ane. Li ekri pou entwodui timoun nan reyalite eleksyon: Fido ak Minou se kandida; kilès ki ap pote viktwa? Ki sa kandida pèdan an ap fè? Timoun tande granmoun ale vote, yo tande anpil pale sou kandida, eleksyon, opozisyon, vòt, elatriye. Liv sa a ap pèmèt yo li sou esperyans Klodèt ak Remi ki ale vote nan yon atmosfè sosyab ki valorize diferans ak konvèjans opinyon yo. Ale vote se youn nan dekouvèt timoun te dwe fè depi bonè nan nivo pa yo pou yo ka konprann tout valè esperyans lan lè yo gen laj pou vote pou peyi yo. Liv sa a egziste an gwo fòma pou pwofesè.


Product ID: 505151     ISBN-13: 9781626324060
Categories: Children's Books, Children's Books > Grades K~2
Supporting languages: Creole, Haitian
Platforms/media types: Printed Matter
Specifications: 2015, 16pp, Illustrated by Patrick Noze, Saddle Stapled
ISBN: 9781626324060