World Language Resources
Hundreds of Languages, Thousands of Products
Worldwide shipping, since 1992!
Rated A+ by the BBB
Shop By
   
   
Search
Languages > Haitian > Children's Books > Lekti Kritik, Lekti Kreyatif Sou Istwa Lakay / Stories of Haiti in Haitian Creole
Lekti Kritik, Lekti Kreyatif Sou Istwa Lakay / Stories of Haiti in Haitian Creole

Lekti Kritik, Lekti Kreyatif Sou Istwa Lakay / Stories of Haiti in Haitian Creole
Buy now for $19.95 (regularly $22.95) Add to Cart
We ship worldwide.   Bulk and academic discounts available -- contact us for pricing.
Ships within 3 business days.


Lekti Kritik, Lekti Kreyatif Sou Istwa Lakay / Reading Critically Through Stories of Haiti - in Haitian Creole

Lekti Kritik, Lekti Kreyatif Sou Istwa Lakay se enspirasyon ki kmanse nan yon lekl nan Site Soly. Ak liv sa a, nou prezante yon apwch ki nouvo pou anseye literati Ayiti. Sous istwa yo se kont, istwa kout ak pwezi ki pibliye nan literati peyi a. Gen nan istwa yo ki soti nan tks moun ki pa Ayisyen, ekri sou Ayiti osnon sou Ayisyen. Liv sa a se liv pou elv . Gen yon lt liv ki akonpaye li, se liv pwofes a. De liv sa yo ganize pou fasilite ansyman literati, epitou pou fasilite aprantisaj literati. Pou chak seksyon, gen aktivite:


Product ID: 505174     ISBN-13: 9781584329374
Categories: Children's Books, Children's Books > Grades 3~5, Children's Books > Grades 6~8, Proverbs
Supporting languages: Creole, Haitian
Platforms/media types: Printed Matter
Specifications: Liv sa a disponib an Angl tou: Reading Critically Through Stories of Haiti. 2013, 108pp, Color illustrations, Perfect Binding, Soft Cover
Reading Critically Through Stories of Haiti contains a collection of stories and poems written by storytellers and poets as well as stories written about Haiti and its people. It serves as a new approach to teaching literature with emphasis on Haitian stories and culture. Reading Critically Through Stories of Haiti