Shop by Language :
Shop by Product Type :
Shop by Country :
Languages > Haitian > Children's Books > Hatian Children's Bi-lingual 100 Book Library Set for grades 3 to 5 in English & Haitian


Hatian Children's Bi-lingual 100 Book Library Set for grades 3 to 5 in English & Haitian
Buy now for $849.00 Add to Cart
We ship worldwide.   Bulk and academic discounts available -- contact us for pricing.
Ships in 3 - 5 business days.


This is a selected group of books especially for Grades 6 to 8 with both Hatian and English in each book (* with a few exceptions). All books are in beautiful color with thick glossy covers beautifully designed throughout. Here are the contents: B266: Chansons d’enfants B024K: Istwa ti poul B403: Timoun al lopital B029: Bouki Ak Malis, (Haitian Folktales) B464: Pwofesyon B268: 18 Me: Fèt Drapo Ayiti B419: Nap plante B052 Atlas kò B449: Diksyonè matematik ak desen B428: Arbre Orthographique B405: Etap nan lavi plant B451: Pwason Tanga B013K: Chat ak Sourit (2) B102K: Ti lonbraj vole (2) B023K: Konpè kabrit ak Kodenn B135K: Zenga B415: Ti belo (2) B258: Istwa endyen Ameriken B250: Siklòn (2) B251: Fanal B252: Debwazman B256: Plisyon Dlo B257: Afrik B289: Klara Barton (2) B295: Diksyonè syans kreyòl (2) B328: Dis pa (2) B041 Dlo se lavi (2) B123: Fòs Lawouze B111: Istwa ak kont (2) B076: Haiti trivia (2) B031: Di yon vèb, tire yon kont (2) B033: Guide to resettlement B268: 18 Me (2) B220: Ballon de mes rêves B167: Wowo ak Jilièt (2) B157: Natali B131: Tim tim 500 Riddles B128: Pwezi pou timoun (2) B452: Patamouch B165: Haitian Art Trivia B521: Songs from a Tower B026: Istwa Ayiti / The History of Haiti B027: Istwa Etazini / U.S. History B493: Anayiz ap aprann lijièn B301: Kote bèt yo rete B450: Local Mots masques B422: Atis Ayisyen B486 : Illustrated Creole dictionary B487 : Illustrated french dictionary B489: Illustrated Spanish dictionary B011: Aesop Fables B032: Phrasebook B055: Zile Nou B043: Eske n konpran B174: Map skills B056-2: Math Pack 3 B056-3: Math Pack 6 B103 K: Do tòti B039: Mache Chache B136: Le vieux Samuel B179: Lapè nan kay B142: Mwen pito fwi B143: Mwen pito mayi B144: Mwen pito poul B145: Mwen pito bwè lèt B146: Mwen pito mango B147: Mwen pito bwokoli SP008: Home Language Reading Program a) Ale b) Fefe ak Kikit c) Mak ak Jak d) Linèt Mèmè e) Yon ti pa f) N ap li g) Tòti lekòl h) Fèt Mako


Product ID: 502923
Category: Children's Books
Supporting languages: English, Haitian
Platforms/media types: Printed Matter