Shop by Language :
Shop by Product Type :
Shop by Country :
Languages > Haitian > Children's Books > Hatian Children's Bi-lingual 100 Book Library Set for Kindergarten to 2nd Grade English & Hatian


Hatian Children's Bi-lingual 100 Book Library Set for Kindergarten to 2nd Grade English & Hatian
Buy now for $849.00 Add to Cart
We ship worldwide.   Bulk and academic discounts available -- contact us for pricing.
Ships in 3 - 5 business days.


This is a selected group of books especially for Kindergarten to 2nd Grade with both Hatian and English in each book (* with a few exceptions). All books are in beautiful color with thick glossy covers beautifully designed throughout. Here are the contents: SP013: Home Language Series a) Shape b) Insect c) Colors d) Position e) Fwi twopical f) Zanmi lekòl g) Kabrit Mawon h) Kabrit Peyi SP008: Home Language Reading Program a) Ale b) Fefe ak Kikit c) Mak ak Jak d) Linèt Mèmè e) Yon ti pa f) N ap li g) Tòti lekòl h) Fèt Mako SP012K: Karamèl Series a) Anndan ak deyò b) Bout ke Lilit c) Bò kote Madan Zaryien d) Dis Jako e) Fèt la f) Gwo ak Piti g) Kò ti makak la h) Jòn, ble ak wouj i) Jòn abriko, vèt ak mov j) Lajounen ak lanuit k) Moustik la gen tous l) Mysye krapo balonen m) Nos woz, ak choublak n) Papiyon mov la o) Semen lous la p) Senk sans yo q) Trezò toro bèf r) Twa sè kalmason s) Ti kana yo t) Ti krapo egoyis SP012K: Karamèl Series - Bilingual a) Intérieur et extérieur/Anndan ak deyò b) La courte queue de Lilit/Bout ke lilit c) Auprès de Madame Zaryien/Bò kote Madan Zaryien d) Les dix perroquets/Dis jako e) La fête/Fèt la f) Gros et petit/Gwo ak Piti g) Le corps du petit singe/Kò ti makak la h) Jaune, bleu et rouge/Jòn, ble ak wouj i) Jaune abriko, vert et mauve/Jòn abriko, vèt ak mov j) Le jour et la nuit/Lajounen ak lanuit k) La moustique attrape la grippe/Moustik la gen tous l) L’indigestion de la grenouille/Mysye krapo balonen m) Mariage rose et hibiscus/Nos woz, ak choublak n) Le papillon mauve/Papiyon mov la o) La semaine de l’ours/Semen lous la p) Les cinq sens/Senk sans yo q) Le trésor du taureau/Trezò toro bèf r) Les trios soeurs limaces/Twa sè kalmason s) Les petits canards/Ti kana yo t) Le petit crapaud égoiste/Ti krapo egoyis B142: Mwen pito fwi B143: Mwen pito mayi B144: Mwen pito poul B145: Mwen pito bwè lèt B146: Mwen pito mango B147: Mwen pito bwokoli B266: Chansons d’enfants B288: My busy day B066K: Makso B403: Timoun al lopital B464: Pwofesyon B419: Nap plante B511: Klasifikasyon B490: Eske l vivan B149: Mwen rele Nadine B451: Pwason Tanga B103K: Do tòti B150: N ap tire kont B166: Opposite B415: Ti belo B289: Klara Barton B031: Di yon vèb, tire yon kont B131: Tim tim 500 Riddles B128: Pwezi pou timoun B394: Akwarèl B114: Dekouvèt B013: Istwa Chat ak Sourit B119: Aprann lè B493: Anayiz ap arpann lijyèn B011: Aesop Fables B130: Kabrit nwa B024: Istwa ti poul B065: Lion Cub B174: Pazapa B268: 18 Me B301: Kote bèt yo rete B185: My Mother Loves Me / Manman m Renmen m B393: Ki lè B414: Bouki, Malis ak Zanmi B486: Illustrated Creole Dictionary B485: Mots et Images B487: Illustrated French Dictionary * B489: Illustrated Spanish Dictionary * B276: Pictorial Level 1


Product ID: 502921
Category: Children's Books
Supporting languages: English, Haitian
Platforms/media types: Printed Matter