Shop by Language :
Shop by Product Type :
Shop by Country :
Languages > Polish > Harry Potter in Polish [1] Harry Potter i kamien filozoficzny (Paperback)
Harry Potter in Polish [1] Harry Potter i kamien filozoficzny (Paperback)

Harry Potter in Polish [1] Harry Potter i kamien filozoficzny (Paperback)
Buy now for $55.00 (regularly $59.95) Add to Cart
We ship worldwide.   Bulk and academic discounts available -- contact us for pricing.
Ships in approximately 30 business days.


Den 11-årige forældreløse dreng Harry Potter bliver adopteret af sin onkel og tante som ikke bryder sig om ham. Han har trolddomsblod i årerne og bliver optaget på en skole for trolddomskyndige. Her får han nye venner og fjender.


Product ID: 102015     ISBN-13: 9788372780003
Categories: Children's Books, Fiction, Harry Potter, Kids
Supporting language: Polish
Platforms/media types: Printed Matter
©1992-2022 World Language Resources, Inc.    All Rights Reserved.
2390 Crenshaw Blvd., #813, Torrance, CA 90501 USA     Tel: 424-328-0063     Fax: 888-213-4042

About Us   |   Contact Us   |   Privacy Policy   |   Help            Browse:  Languages   |   Product Types   |   Countries